Àmbit territorial

La zona d’actuació es al Baix i Alt Empordà. En concret la badia de Roses i la badia de Pals.


Antecedents del projecte

L’any 2010 l’Alex Lorente, que llavors era el responsable del recent creat Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, va tenir la iniciativa de col·laborar amb els pescadors locals. En col·laboració amb la Confraria de Pescadors de l’Estartit va iniciar un projecte de recuperació d’una activitat ancestral i que s’estava perdent: la pesca amb nansa de la sèpia i la instal·lació de branques de galleran (Ruscus aculeatus) per afavorir la seva reproducció. Els resultats varen ser espectaculars i molt ben rebuts per el sector pesquer i per la població en general.


Sobtadament, amb la desaparició de l’Àlex com a impulsor, el projecte es va aturar. Posteriorment, aquesta iniciativa va ser recollida i continuada per el personal del PNMMBT . Durant els anys 2014 i 2015 es varen fer diferents estudis de viabilitat i es va arribar a conclusions interessants sobre la fondària òptima i les branques preferides per la sèpia i per el calamar. A l’any 2016, i com a conseqüència de l’experiència adquirida durant aquests anys, el projecte es va ampliar i millorar amb la prova pilot de les incubadores.Descripció i característiques

Per tal d’assolir aquests objectius es fan diverses actuacions:


1. Els pescadors artesanals recuperen els ous de sèpia i calamar que han quedat amarrats a les seves xarxes i pedrals. Els porten a port, on hi ha un viver específic per acumular aquest ous. Després d’un temps es treuen a mar obert dins d’unes incubadores. Els ous de les sèpies i calamars acaben la seva maduració i eclosionen donant juvenils completament normals. Els ous que abans es perdien, ara son un guany net per a la població de la badia. La zona on s’instal·len les incubadores es senyalitza com un art de pesca. Es un lloc de cria i es un lloc sensible que necessita tranquil·litat. Cal evitar les visites i sobretot la pesca.

2. Es lliguen unes branques als fons del mar empordanès, per tal que les sèpies i calamar hi amarrin els ous. Aquí tenen un lloc segur per madurar fins que eclosionen. Els juvenils de sèpia es queden un temps a l’abric de les branques on troben aliment i protecció. S’instal·len línies de sepieres visitables a poca fondària per que els banyistes puguin conèixer les sèpies en una experiència directa.

3. Es fan xerrades i vídeos de divulgació per apropar a la població el concepte de “retornar al mar” si volem continuar extraient del mar..


4. Donem un valor afegit a un producte pesquer obtingut de manera tradicional i sostenible, per part de pescadors artesanals compromesos i responsables. Creem un producte turístic diferenciat i de qualitat que permet conservar una pesca tradicional i fer actuacions per millorar el medi ambient.


Aquest projecte pioner i referent europeu, abanderat amb la filosofia de “RETORNAR AL MAR SI VOLEM REBRE DEL MAR", és impulsat i coordinat per Projecte Sèpia SC, format pel tècnic de pesca Isaac Moya i el biòleg Boris Weitzmann. Hi participen els pescadors artesanals de l’Escala i l’Estartit. Hi col·laboren diverses empreses i té el suport del Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

PROJECTE SÈPIA SC | Telf. 650 430 757 | projectesepia@gmail.com