La nostra actualitat

06 de juny de 2017

Col·loquem les sepieres visitables

Ajuda'ns a preservar-les

Per tal d'evitar que les embarcacions s'agafin a les boies del Projecte Sèpia o que pesquin al voltant de les incubadores, un enviem un cartell amb la localització de la zona abalisada, per si podeu fer-ne difusió. Son 6 boies rodones i grogues ben senyalitzades com Projecte Sèpia i Confraria de Pescadors, que estan entre un gall blanc (nord) i un gall negre (sud)! Moltes gràcies